logo.gif
Hem FÖRETAGET Produkter Galleri Begagnat Kontakt
test.jpg

Innebelysning utan knappar.

Nu går vi över till rörelse sensorer i våra bilar. Vi slipper brytarna och glömmer inte att släcka lamporna när vi är klara med jobben.

Från aluminium till coating.

Vi har nu valt att övergå till coating på våra golv. Detta ger ett mycket tätare skickt än aluminium golven vi tidigare monterat samt en hållbarare yta.

Eftersträvar minsta möjliga miljöpåverkan i vår verksamhet.

Lagstiftning och tillståndsvillkor är minimikrav detta gäller alla miljöaspekter, inkluderande arbetsmedicinska effekter såsom exempelvis buller eller förslitningsskador.

 

Servisse AB har för avsikt att gradvis integrera vår totala verksamheten i ett kretslopp, detta innebär att vi inte slösar med naturens resurser genom onödig förbrukning av energi och råvaror i verksamheten.

 

Servisse AB arbetar konstant för att, i möjligaste mån, minska  spill och ta till vara på restprodukter vid framställandet genom att ständigt förbättra våra produkter och tillverkningsmetoder.

 

Servisse AB´s miljömål är att främja återvinning av de produkter vi tillverkar i slutet av produktens livscykel.

 

Servisse AB kräver en engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer. Vid investeringar gör vi avvägningar mellan vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

Servisse AB’s målsättning är att framstå engagerad och flexibel som Sveriges ledande byggare av mobila högtrycksaggregat.

Informations blad

Hummel 46 informations blad.

 

Data blad

Hummel 46 säkerhetsdatablad

Nyhetsflöde

2015-05-11 Svensk agentur för Gejos.

Nu har Servisse Ab fått agenturen för Gejos kompletta

sortiment. Vi kommer där med kunna erbjuda våra kunder snabbare leveranser med förmånligare priser utan mellanhänder. Se gärna vår katalog för hela Gejos familjen. Du hittar den under "produkter".

2015-04-20 Under uppbyggnad.

Nu är våran nya webbsida uppe för en första anblick.

 Vi arbetar för fullt med att få upp våra foldrar, bilder

och övrig information. Saknas informationen som du letar efter är du givetvis välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. Kontakt uppgifterna hittar ni under "kontakt".

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss